Šta je Reiki?

Reiki je  priznata holistička tehnika lečenja i unapredjenja zdravlja koja se koristi u celom svetu. Praktikovanje Reikija dovodi do isceljenja na svim nivoima, unutrašnjeg savršenstva, do jedinstva.

Reiki je poseban vid energije koji u svom sastavu ima Rei- univerzalnu, sveprožimajuću, božansku energiju i Ki – životnu energiju. Ovaj divan spoj nam omogućava neverovatan napredak jer upravo ta Univerzalna životna energija zahvaljujući Reikiju ispunjava naše biće i omogućava nam napredak na svim nivoima.

Reiki je sve prisutna energija Univerzuma koja ispunjava svako živo biće u trnutku začeća i sve dok je ta energija prisutna u jednom organizmu on je živ. U trenutku smrti energija napušta naše telo. Samim tim još od rodjenja smo u kontaktu sa Univerzalnom energijom. Svi naši energetski kanali su u trenutku rodjenja čisti, prohodni tako da energija nesmetano cirkuliše kroz naše telo. Medjutim tokom života ti kanali se postepeno „prljaju“  i postaju manje prohodani. To dovodi do nedostatka energije u pojedinim delovima tela. Ukoliko neki delovi tela a samim tim i celo telo, ne dobijaju dovoljnu količinu energije nastaju odredjeni problemi. Problemi se prvo javljaju u našim  suptilnim telima da bi se na kraju ispoljili  i u našem fizičkom telu u vidu bolesti. Zdravlje predstavlja jedan harmoničan protok životne energije na svim nivoima našeg bića. Da bi smo taj harmoničan protok obezbedili neophodan nam je Reiki.

Reiki nam omogućava da kanasilanjem i usmeravanjem ove energije obezbedimo dovoljnu količinu energije našem telu. Inicijacijom u Reiki širimo i pročišćavamo naš glavni energetski kanal tj. Našu vezu sa Univerzalnom životnom energijom. Svakodnevnim praktikovanjem Reikija postepeno pročišćavamo sve naše energetske kanale i omogućavamo nesmetak protok energije u čitavom telu.

Reiki je kao prirodna metoda lečenja i unapredjenja zdravlja 2008. Godine priznata od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Reiki je prirodna metoda za unapredjenje zdravlja i rehabilitaciju i od 2008. je  odobena od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Reiki tretman i inicijacija ne mogu da izazovu nikakve fizičke i psihičke bolesti. U slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema potražite savet lekara.